Hem   |   Kontakt   |  Styrelsen   |  Auktion   |  Besök   |  Sponsorer   |  Historik 
Välkommen till
Svenska Föreningen för Historiska Värdepapper.


ThThe Swedish Society of Historical Certificates
Box 6284, c/o Per-Göran Carlsson
102 34 Stockholm, Sweden
info@historiskavardepapper.com

Årsavgiften 300 kr betalas till BG 709-5110.

 

Kallelse och Inbjudan till Svenska Föreningen för Historiska Värdepapper Årsmöte 2024
Torsdag 25 april kl 1700, Svartensgatan 6, 116 20 Stockholm 
(ovan Slussen, i lokal hos Philea/Myntkompaniet). 
Efter avslutat årsmöte hålles ett föredrag av Per-Göran Carlsson. 
Temat är Aktiebreven som byggde Sverige, med även visning av
urval omtalade aktiebrev, medaljer, mynt, charta sigillata.
Sammankomsten beräknas avrundas kl 19.00.

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR HISTORISKA VÄRDEPAPPER

Dagordning för årsmötet den 25 april 2024
(Underlagshandlingar finns tillgängliga inför och under årsmötet.)

 1. Mötet öppnas och fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst ställs
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av justeringspersoner för årsmötesprotokollet
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse; fastställelse av årsredovisningen 2023
 5. Beslut om ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning
 6. Val av styrelseordförande
 7. Val av ordinarie ledamöter
 8. Val av suppleanter
 9. Val av revisorer
 10. Val av revisorssuppleant
 11. Val av valberedning, högst tre ledamöter varav en sammankallande
 12. Fastställande av årsavgift för det närmast följande året för:ordinarie medlem respektive stödjande företagsmedlem, medlem i kategorin Museer, Arkiv, Hembygds- och släktforskningsföreningar
 13. Årsmötets beslut om utnämning av nya Hedersledamöter
 14. Övriga ärenden
 15. Årsmötet avslutas

VÄLKOMNA!

Per-Göran Carlsson
Ordförande SFHV


Nedan är några bilder från SFHVs besök hos Kunglig Majestäts Orden på Slottet i Stockholm
15 november 2023. Ett utförligare reportage kommer i medlemstidning nr 1, 2024.


F Bilder från Onsdag den 26 oktober: Kåseri av mynt- och medaljgravören
Ernst Nordin, Stockholm.

Bilder från föredrag med medaljvisning av Henrik Alfredsson
Svenska Försäkringsbolagsmedaljer - Pendang till aktiebrevsamlande!

H Alfredsson medalj forsäJohan Schück höll en presentation på temat:
Herman Friedländer –
ett framgångsrikt entreprenörs-
och levnadsöde.

Friedländer
Johan Schück

Tidigare studiebesök på Riksarkivet.
Sveriges Statsheraldiker Henrik Klackenberg som gjorde en presentation
om sitt uråldriga ämbete, dess utveckling och funktioner idag!


Per-Göran Carlsson o Henrik Klackenberg


Artikel i Scripophily!

I det senaste numret av Scripophily
kan ni här läsa en artikel om
Stora Kopparberg av John Örtengren

Hämta här

Jubileum 40 år!
Hämta senaste katalog & resultat nedan:

Auktionskatalog
Resultat

Artikel i Scripophily!

Här kan ni läsa en mycket trevlig artikel om
SFHV:s 40-års jubileum
i det senaste numret av Scripophily


Ett Historiskt Värdepapper!

Vill du lära dig mer om historiska värdepapper?
Nu kan du ta del av John Örtengrens föredrag för Strängnäs Myntklubb:

Föredrag

På mässa
sfhv
John Örtengren, Birger Strandberg
& Haidy Thordendahl

Auktion
auktion
Haidy Tordendahl, Ulf Ström, Bo Niklasson


   
Vill du bli medlem?

Företagshistorik

Här kan du efterlysa
äldre handlingar

Tidigare föredrag
hittar du här

bok

Boken Aktiebrevsväsendet
som berättar om de
tryckta och börsnoterade svenska aktiebreven som finansiellt och kulturellt fenomen 1727 1990.
550 sidor,

Pris 450 kr, medlem 250 kr

Referens

Referenskatalog
Svenska Aktiebrev till
priset 300 kronor +
porto eller för bibliofilupplagan
400 kronor + porto 30:-.
bo.niklasson@
eskilstunamagasinet.se

nordstjärna
Samlarförbundet
Nordstjärnan

 
Länkar till sponsorer:

www.aksjebrev.com

www.fei.se

www.hexagon.se

www.holmen.com

www.loomis.com

www.ekonomiskamuseet.se

www.naringslivshistoria.se

www.nasdaqomx.com

www.saabgroup.com

www.scripophily.org

www.strandbergsmynt.se

www.myntauktioner.se

Bild från 30 års Jubileet 2010

Efter årsmötet anförande av John Örtengren
om Aktiebolagslagens utveckling och historia

Hämta powerpoint här.


bilder